JAK DOBRAĆ ROZMIAR BUTA

Najlepiej w tym celu zmierzyć stopę dziecka poprzez dokładne
obrysowanie jej np. długopisem na kartce papieru.

Następnie należy dodać 0,5-1 cm i uzyskaną długość porównać z długością wkładki.

UWAGA - długość wkładki odpowiada długości stopy.

Rozmiar buta

 

Długość wkładki

(cm)

18
12,5
19
13
20
13,5
21
14
22
14,5
23
15
24
16
25
16,5
26
17
27
18
28
18,5
29
19
30
20
31
20,5
32
21
33
21,5
34
22,5
35
23
36
24
37
24,5
38
25
39
26
40
27
Większe rozmiary wykonujemy na indywidualne zamówienie.